Thông Báo DMCA

Thông Báo DMCA

DMCA hay còn được biết đến với tên gọi Đạo luật bản quyền kỹ thuật số thiên niên kỷ của Hoa Kỳ. AppNgon – nguồn cung cấp các ứng dụng cho Android cũng vừa mới cập nhật thông báo vi phạm bản quyền DMCA, theo dõi ngay dưới đây.

Thông báo vi phạm bản quyền DMCA

Toàn bộ nhãn hiệu, nhãn hiệu đã được đăng ký, tên sản phẩm, tên công ty hoặc logo xuất hiện trên trang web sẽ là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Theo đó, AppNgon sẽ luôn tuân thủ bản quyền kỷ nguyên kỹ thuật số (DMCA) của liên bang. Chúng tôi tiến hành bằng cách phản hồi các thông báo về các cáo buộc vi phạm của DMCA và luật khác có liên quan. 

Đồng thời, chúng tôi còn được phép loại bỏ hoặc vô hiệu hóa quyền truy cập tài khoản trên trang web được kiểm soát hoặc vận hành bởi AppNgon mà được cho là đã vi phạm. Trong trường hợp đó, chúng tôi sẽ cố gắng liên hệ với nhà phát triển bị ảnh hưởng để họ có thể gửi thông báo phản đối đến DMCA.

Trước khi gửi thông báo về tài liệu vi phạm hoặc thông báo phản đối, bạn có thể tự liên hệ với luật sư có chuyên môn để giúp bạn hiểu rõ về quyền lợi, nghĩa vụ với DMCA và các luật có liên quan. Các yêu cầu thông báo sau đây nhằm mục đích tuân thủ các quyền và nghĩa vụ của AppNgon theo DMCA, đặc biệt là mục 512(c) và không cấu thành tư vấn pháp lý.

Nội dung phải có để gửi thông báo về tài liệu vi phạm trên AppNgon

Để có thể gửi thông báo về tài liệu vi phạm trên AppNgon, bạn cần phải cung cấp nội dung có các chi tiết sau:

  • Cần có chữ ký thực của nhà phát triển hoặc nhóm phát triển đã được ủy quyền tiến hành thay mặt chủ sở hữu bị cáo buộc vi phạm. Đối với cơ quan, tổ chức bên thứ ba cần phải cung cấp bản sao của “văn bản ủy quyền” mà tổ chức đó có thể xử lý, giải quyết toàn bộ vấn đề liên quan đến bản quyền của họ.
  • Xác định tác phẩm có bản quyền được cho là vi phạm hoặc nếu nhiều tác phẩm có bản quyền tại một trang web trực tuyến được bao phủ bởi một thông báo duy nhất, danh sách đại diện của các tác phẩm đó tại trang web đó.
  • Bạn hãy Cung cấp URL trong nội dung email đi kèm là cách tốt nhất để giúp chúng tôi xác định nội dung một cách nhanh chóng.
  • Thông tin đủ để cho nhà cung cấp dịch vụ liên lạc được với người khiếu nại, chẳng hạn như địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email mà bên khiếu nại có thể liên hệ được.
  • Tuyên bố rằng bên khiếu nại thực sự tin tưởng việc sử dụng tài liệu theo cách bị khiếu nại không được chủ sở hữu bản quyền, đại diện của chủ sở hữu bản quyền hoặc luật pháp cho phép.
  • Tuyên bố rằng thông tin trong thông báo là chính xác và sẽ chịu hình phạt nếu gian dối, người khiếu nại được ủy quyền để hành động thay mặt cho chủ sở hữu quyền riêng biệt nào đó được cho là vi phạm (Lưu ý rằng theo Mục 512(f) bất kỳ người nào cố ý xuyên tạc tài liệu hoặc hoạt động vi phạm có thể chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại.

Sau đó bạn gửi thông báo vi phạm qua email: [email protected]

Trên đây thông báo vi phạm bản quyền DMCA từ chúng tôi. Mọi thông tin liên hệ hoặc thắc mắc vui lòng theo dõi tại cuối trang. Xin cảm ơn!